ATATÜRK’ÜN AÇTIĞI MÜZİK KURUMLARI ve ATATÜRK’ÜN MÜZİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ankara’da Musiki Muallim Mektebi kuruldu (1924).

Mızıka-i Hümayun Ankara’ya taşınarak Riyaset-i Cumhur Musiki heyeti adını aldı(1924)

İstanbul Belediye Konservatuvarı kuruldu(1926).

Ankara Devlet Konsevatuvarı kuruldu(1936).

Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü kuruldu(1937)

Ankara’da Askeri Müzik Okulu öğretime açıldı(1938)

Atatürk’ün Müzik İlkeleri Doğrultusunda Yapılan Çalışmalar

Atatürkün belirlediği müzik ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz.

* Türk halk ezgileri derlenmiş, notaya alınmış ve yayımlanmıştır.

* Bu eserleri seslendirmek ve yorumlamak için orkestıralar ve korolar kurulmuştur.

* Müziğimizde yeni bir kavram olan çok seslilik kullanılmaya başlanmıştır.

* Halk ezgilerinin, batı tekniği ile çok seslendirme çalışmaları yapılmıştır.

* Aynı ezgilerimiz, çağdaş tekniklerle işlenerek özgün eserler bestelenmiştir.

* İlk türk operası olan Özsoy Operası Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenip sahneye koyulmuştur.

* Türkçe operalar sahneye konulmuştur.

* Geleneksel Türk halk müziği,geleneksel Türk sanat müziği ve çağdaş çok sesli Türk müziği alanlarında değerli sanatçılar ve öğretmenler yetiştirilmiştir.

* Çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerde müzik bölümleri açılmıştır.

* Çeşitli müzik guruplarımız yurt dışında düzenlenen festivallere katılarak büyük başarılar elde etmişlerdir.

* Ülkemizde, uluslar arası özelliğe sahip bir çok müzik festivali düzenlenmektedir

<

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.