Çanakkale Türküsünün Blokfülüt ile Çalınışı (Do karar La notası hep naturel alınarak)