Notaların Süreleri

Müziği bir araca benzetseydik bu aracın yakıtı büyük oranda notalar olurdu. Notalar müziğe enerjisini veren ve dilimizden düşmeyen şeyler haline getiren, müzik dinlediğimiz çeşitli araçları en sevdiğimiz eğlenceli nesneler haline getiren şeydir.

Müziğin sesi, sessizliği, vurguları, hızı vb. pek çok ögeyi ifade eden işaretlerle, yani müzik alfabesi ile yazımına müzik yazısı diyoruz. Müzik yazısı müzisyenlerin kullandığı ikinci bir dildir. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu dili müzik yazısı bilen tüm müzisyenlerle müzik yapmak için ortak bir dil olarak kullanabilirsiniz ve onlarla anlaşabilirsiniz.

Bu yazımızda müzik yazısının sesli harfleri de diyebileceğimiz müzikte sesi ifade eden işaretlere değineceğiz yani notalara.

Notalar müzikte sesi temsil eder. Yani her nota bir sestir. Yani bir müzik eserinin motif, cümle diye giden yapısındaki en ufak yapı malzemesidir.

Notaların iki özelliği genelde karıştırılmaktadır. Bunlar nelerdir bakalım;

NOTA İSİMLERİ

Birinci özelliğimiz notanın adıdır. Bu aslında hepimizin sahip olduğu gibi bir isimdir. Örneğin: Birlik nota, İkilik Nota, Dörtlük nota, Sekizlik nota, Onaltılık nota, Otuz ikilik nota… notaların isimleridir. Şimdi resimlerle daha yakından bakalım. (Not: notaların dizek  (porte) üzerindeki yerlerini dikkate almayınız. O başka bir yazının konusudur. Bu konuda dikkat edeceğimiz şey sadece şekilleridir.)

birlik nota

 

Bu notanın ismi BİRLİK NOTA ‘dır.

 

 

 

 

ikilik nota

 

Bu notanın ismi İKİLİK NOTA ‘dır.

 

 

 

 

dörtlük nota

 

 

Bu notanın ismi DÖRTLÜK NOTA ‘dır.

 

 

 

sekizlik nota

 

 

Bu notanın ismi SEKİZLİK NOTA‘ dır.

 

 

 

onaltılık nota

 

Bu notanın ismi ONALTILIK NOTA‘ dır.

 

 

 

 

otuzikilik nota

 

Bu notanın ismi OTUZ İKİLİK NOTA‘ dır.

 

notalar ad süre gif

 

 

NOTA SÜRELERİ

Elbette daha farklı nota şekilleri de bulunmaktadır. Ancak şimdilik bunları bilmek müzik yazısını anlamakta işimizi çok kolaylaştıracaktır.

İkinci özelliğimiz ise her notanın bir süresi vardır. Buna notanın uzunluğu da diyebiliriz.(bknz. Notaların ve Susların Süreleri (Vuruşları))Uzun bir notayı yada ondan kısa olan notaları nasıl birbirinden ayırabileceğim sorusunun cevabı yine notaların şeklinde gizli. Biz notaların şekillerini birer giysi gibi görebiliriz. Notaların şeklindeki her değişiklik onların süresini değiştirir. Yukarıdaki notalarımızın bu kez sürelerini inceleyelim

birlik nota

 

Adının BİRLİK NOTA olduğunu öğrendiğimiz bu nota DÖRT vuruş değerindedir.

 

 

 

 

ikilik nota

 

Adının İKİLİK NOTA olduğunu öğrendiğimiz bu nota İKİ vuruş değerindedir.

 

 

 

dörtlük nota

 

Adının DÖRTLÜK NOTA olduğunu öğrendiğimiz bu nota BİR vuruş değerindedir

 

 

 

 

sekizlik nota

 

Adının SEKİZLİK NOTA olduğunu öğrendiğimiz bu nota YARIM vuruş değerindedir.

 

 

 

 

Adının ONALTILIK NOTA olduğunu öğrendiğimiz bu nota ÇEYREK vuruş değerindedir.

 

 

 

 

otuzikilik nota

 

Adının OTUZ İKİLİK NOTA olduğunu öğrendiğimiz bu nota ÇEYREĞİN YARISI (1/8) vuruş değerindedir.

 

 

 

Aşağıdaki görselde öğrendiğimiz nota isimleri ve sürelerini bulabilirsiniz.

notalar ad süre gif